Start
Wyszukiwanie najlepszego serwera
IP: ...
ISP: ...
powered by FIREPROBE.NET
Testowanie:
Ping
...
Mb/s
Pobieranie:
... Mb/s
Wysyłanie:
... Mb/s
Ping:
... ms
Opóźnienie:
... ms
Restart Podziel się Zatwierdź
Wybierz serwer

Przeglądanie stron: 5/5
Streaming Video (LQ): 5/5
Streaming Video (HQ): 5/5
Połączenia (WhatsApp): 5/5
Gry Online: 5/5